DANH BẠ VĂN PHÒNG CƠ QUAN SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

 

LÃNH ĐẠO SỞ

1.

Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc

0984.738.989

anhnt.sldtbxh@sonla.gov.vn

2.

Nguyễn Mạnh Du

Phó Giám đốc

0944.651.596

dunm.sldtbxh@sonla.gov.vn

3.

Phạm Quang Phương

Phó Giám đốc

0904.056.879

phuongpq.sldtbxh@sonla.gov.vn

4.

Nguyễn Thị Thanh Nhâm

Phó Giám đốc

0989.854.709

nhamntt.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

VĂN PHÒNG SỞ

5.

Trương Thái Hà

Chánh văn phòng

0829.818.283

hatt.sldtbxh@sonla.gov.vn

6.

Đỗ Thị Hồng Hạnh

P.Chánh văn phòng

0944.535.577

hanhdth.sldtbxh@sonla.gov.vn

7.

Nguyễn Hữu Chí

Chuyên viên

0912.148.636

chinh.sldtbxh@sonla.gov.vn

8.

Trần Thị Vân Anh

Chuyên viên

0888.261.983

anhttv.sldtbxh@sonla.gov.vn

9.

Nguyễn Thị Hoà

Chuyên viên

0382.416.479

hoant.sldtbxh@sonla.gov.vn

10.

Mùa A Trang

Chuyên viên

0392.361.723

trangma.sldtbxh@sonla.gov.vn

11.

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên

0977.099.877

linhntd.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

THANH TRA SỞ

12.

Nguyễn Thị Hải Yến

Chánh Thanh tra

0915.607.567

yennth.sldtbxh@sonla.gov.vn

13.

Nguyễn Thị Phương Lan

Phó Chánh Thanh tra

0336.664.999

lanptp.sldtbxh@sonla.gov.vn

14.

Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên

0914.008.799

hoangnh.sldtbxh@sonla.gov.vn

15.

Phan Đức An

Chuyên viên

0967.525.595

anpd.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

16.

Đặng Thị Huyền

Trưởng phòng

0915.217.959

huyendt.sldtbxh@sonla.gov.vn

17.

Vũ Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

0915.081.873

tuanva.sldtbxh@sonla.gov.vn

18.

Cầm Thị Diện

Kế toán trưởng

0948.094.800

dienct.sldtbxh@sonla.gov.vn

19.

Phạm Thị Vân Anh

Chuyên viên

0977.119.955

anhptv.sldtbxh@sonla.gov.vn

20.

Vũ Thị Tuyết Lan

Chuyên viên

0945.356.606

lanvtt.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI - BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

21.

Trần Xuân Hội

Trưởng phòng

0912.332.367

hoitx.sldtbxh@sonla.gov.vn

22.

Lò Mai Lâm

Chuyên viên

0978.027.381

lamlm.sldtbxh@sonla.gov.vn

23.

Ma Thu Oanh

Chuyên viên

0336.069.678

oanhmt.sldtbxh@sonla.gov.vn

24.

Phan Thị Thu Hà

Chuyên viên

0984.886.014

haptt.sldtbxh@sonla.gov.vn

25.

Lê Thị Hương Thảo

Chuyên viên

0904.699.127

thaolth.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

26.

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng phòng

0915.482.299

hangnt.sldtbxh@sonla.gov.vn

27.

Phạm Hồng Hải

Phó Trường phòng

0913.314.054

haiph.sldtbxh@sonla.gov.vn

28.

Nguyền Thị Thương Thảo

Chuyên viên

0978.234.487

thaonth.sldtbxh@sonla.gov.vn

29.

Lê Thị Phương Thúy

Chuyên viên

0984.554.456

thuyltp.sldtbxh@sonla.gov.vn

30.

Đinh Văn Xứng

Chuyên viên

0983.409.876

xungdv.sldtbxh@sonla.gov.vn

31.

Bùi Nam Giang

Chuyên viên

0967.307.111

giangbn.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

32.

Lưu Hồ Loan

Trưởng phòng

0915.599.267

loanlh.sldtbxh@sonla.gov.vn

33.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó trường phòng

0936.185.774

nguyetntm.sldtbxh@sonla.gov.vn

34.

Khổng Thị Phương Nga

Chuyên viên

0978.871.445

ngaktp.sldtbxh@sonla.gov.vn

35.

Lê Thị Qúi

Chuyên viên

0936.772.808

quilt.sldtbxh@sonla.gov.vn

 

PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

36.

Dương Xuân Hương

Trưởng phòng

0904.011.274

huongdx.sldtbxh@sonla.gov.vn

37.

Hoàng Thị Phương Hồng

Phó trường phòng

0374.781.789

honghtp.sldtbxh@sonla.gov.vn

38.

Hoàng Thị Kim Tình

Chuyên viên

0857.513.833

tinhhtk.sldtbxh@sonla.gov.vn

39.

Đỗ Duy Khoa

Chuyên viên

0983.135.730

khoadd.sldtbxh@sonla.gov.vn

40.

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0982.619.909

hanhnt.sldtbxh@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 1,139
  • Tất cả: 438,756
Đăng nhập
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang