V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1366/SLĐTBXH-BTXH&TE
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Phạm Quang Phương
Tài liệu đính kèm 1366.pdf
Văn bản mới
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang