Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2645/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Người ký duyệt Nguyễn Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm QĐ 2645. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.pdf
QĐ 2645. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022_Phụ lục.pdf
Văn bản mới
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang