Hướng dẫn Điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và thủ tục công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Số ký hiệu văn bản 01/HD-SLĐTBXH
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và thủ tục công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thanh Nhâm
Tài liệu đính kèm Điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.pdf
Văn bản mới
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang