Kế hoạch Thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối tượng phát sinh mới vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 65/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối tượng phát sinh mới vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm KH65. C C1.pdf
Văn bản mới
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang