Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định ADN đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên, Phù Yên tỉnh Sơn La

Hiện nay tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc yên và huyện Phù Yên tỉnh Sơn La còn 121 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 89/KH-SLĐTBXH, ngày 29/08/2022 về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định ADN đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên, Phù Yên tỉnh Sơn La

(ảnh sưu tầm)

. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ (thông qua xét nghiệm ADN) theo quy định tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên về mục đích, ý nghĩa của việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ xét nghiệm ADN đối với 121 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên để cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ biết và ủng hộ;

- Trong quá trình triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm phải đảm bảo nguyên tắc “CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - CHU ĐÁO”. Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, các hài cốt liệt sĩ được an táng đúng vị trí quy định trong sơ đồ mộ chí của Nghĩa trang liệt sĩ và tiến hành xây mộ, gắn bia theo thiết kế đã được phê duyệt.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin khái quát về mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên có tổng số 78 phần mộ, trong đó:

- Có 33 phần mộ có thông tin.

- Có 45 phần mộ chưa xác định được thông tin, thiếu thông tin cần lấy mẫu hài cốt phục vụ công tác xét nghiệm AND.

2. Thông tin khái quát về mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên có tổng số 181 phần mộ, trong đó:

- Có 105 phần mộ có thông tin.

- Có 76 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác xét nghiệm AND.

3. Phương thức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

- Phần mộ liệt sĩ chưa chưa xác định được thông tin được khai quật, tổ chức khâm niệm và đưa vào quách sành và được đánh dấu trùng khớp với sơ đồ mộ chí, di chuyển hài cốt liệt sĩ vừa khai quật đến vị trí lấy mẫu hài cốt liệt sĩ;

- Giám định viên được Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cử vào trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định;

- Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về vị trí cũ và an táng chu đáo.

4. Thời gian, địa điểm

Thời gian triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Tháng 9 năm 2022, thời gian lấy mẫu dự kiến huyện Bắc Yên 02 ngày, huyện Phù Yên 03 ngày.

- Thời gian:

+ Huyện Bắc Yên (từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 20/9/2022)

+ Huyện Phù Yên (từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022)   

- Địa điểm:

+ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên: Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

+ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên: Tiểu khu 7, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

- Giao phòng Người có công cử lãnh đạo và chuyên viên phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH huyện Bắc Yên, huyện Phù Yên kiểm tra, rà soát các nội dung, yêu cầu liên quan đến việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

- Phối hợp với Cục Người có công và giám định viên thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho cán bộ chuyên viên và giám định viên được Cục Người có công cử đến lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Đảo bảo kinh phí phục vụ các hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên.

- Lập thủ tục bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Cục Người có công.

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện Bắc Yên và Phù Yên

- Phối hợp với phòng người có công, phòng Kế hoạch tài chính thực hiện các công tác hậu cần phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Phân công cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ.

- Thực hiện công tác kiểm tra sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ được an táng đúng vị trí theo sơ đồ mộ chí quy định, trước khi tiến hành xây dựng lại phần mộ.

3. UBND huyện Bắc Yên và Phù Yên.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ theo dõi việc trển khai Kế hoạch thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang của huyện.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH xác định các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo sơ đồ mộ chí hiện nay huyện đang quản lý.

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH xây dựng, thống nhất chương trình làm việc trong thời gian lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

- Hàng ngày bố trí lực lượng dân quân tự vệ, cựu chiến binh thay phiên nhau để phục vụ cho quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, an táng, bảo vệ mẫu hài cốt liệt sĩ.  

Tác giả:Phòng Người có công
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 1,187
  • Tất cả: 438,804
Đăng nhập
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang