GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

    Điện thoại cơ quan: 02123.852.279

    Điện thoại di động: 0984.738.989

    Email: anhnt.sldtbxh@sonla.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Du

   Điện thoại cơ quan: 02123.859.422

   Điện thoại di động: 0944.651.596

   Email: dunm.sldtbxh@sonla.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Phạm Quang Phương

   Điện thoại cơ quan: 02123.853.065

   Điện thoại di động: 0904.056.879

   Email: phuongpq.sldtbxh@sonla.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Nhâm

   Điện thoại cơ quan: 02123.789.995

   Điện thoại di động: 0989.854.709

   Email: nhamntt.sldtbxh@sonla.gov.vn


II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Sở

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ các lĩnh vực công tác của ngành, các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – TB&XH được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

1.2. Phối hợp công tác giữa Sở Lao động – TB&XH với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tại địa phương.

1.3. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; Tiếp Công dân; Công tác Kế hoạch – Tài chính; Người có công.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc, quản lý cán bộ, duyệt ký bảng chấm công, duyệt ký bảng đánh giá phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo A, B, C hàng tháng của các phòng: Kế hoạch – Tài chính; Người có công.

- Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở đối với: Trung tâm Điều dưỡng người có công.

1.4. Ký các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của ngành; các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, kế hoạch thanh tra của ngành hàng năm.

- Ký các tờ trình của Sở trình dự thảo văn bản, báo cáo của UBND tỉnh thuộc tất cả các lĩnh vực của ngành.

- Ký duyệt dự thảo các văn bản, báo cáo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp; ký duyệt dự thảo các văn bản, báo cáo của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực khác của Sở khi phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực đó đi vắng.

1.5. Chủ tài khoản của Sở theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền các nguồn kinh phí, các quỹ thuộc Sở quản lý.

1.6. Phối hợp chỉ đạo tại các huyện: Vân Hồ,  Mộc châu, Yên châu.

2. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở

2.1. Nhiệm vụ chung:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc, quản lý cán bộ, duyệt ký bảng chấm công, duyệt ký bảng đánh giá phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo A, B, C hàng tháng của các phòng chuyên môn được giao quản lý.

- Ký ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, phối hợp thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ký các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách như : Kế hoạch hội nghị tập huấn; kế hoạch kiểm tra, giám sát; kế hoạch triển khai nội dung công việc cụ thể; ký xác nhận thời gian công tác theo giấy công tác của trưởng phòng khi đi công tác về….

- Ký các văn bản, báo cáo thuộc các lĩnh vực khác của Sở do Giám đốc Sở giao duyệt, ký ban hành.

- Ký các tờ trình và quyết định thực hiện chính sách đối với người lao động và các đối tượng chính sách được Giám đốc sở ủy quyền.

- Thực hiện việc duyệt dự thảo các văn bản, báo cáo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và dự thảo các văn bản, báo cáo thuộc các lĩnh vực khác của Sở khi được Giám đốc Sở giao chủ trì chỉ đạo xây dựng dự thảo hoặc giao duyệt nội dung dự thảo trước khi trình Giám đốc Sở ký tờ trình của Sở trình dự thảo văn bản của tỉnh. Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

2.2. Nhiệm vụ riêng:

2.2.1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Du - Phó giám đốc Sở.

- Phụ trách trực tiếp lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội; Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm, An toàn vệ sinh lao động; thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ quan, công tác dân vận chính quyền;

- Quản lý phòng:  Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở đối với: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

- Được ủy quyền ký quyết định giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề và Giấy chứng nhận bổ sung đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Tham gia, thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành tại các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.

2.2.2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhâm - Phó giám đốc Sở.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Văn phòng Sở, Cải cách hành chính, Phòng chống tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chức năng nhiệm vụ công tác của ngành.

- Được ủy quyền chủ tài khoản đơn vị dự toán cấp 2 của cơ quan Văn phòng Sở (Kinh phí chi tự chủ).

- Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ trì điều hành một số công việc của cơ quan Văn phòng Sở theo quy định tại Quy chế làm việc của Sở.

- Quản lý các phòng: Văn phòng Sở; Phòng phòng chống tệ nạn xã hội

- Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở đối với: Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo đơn vị: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã.

- Tham gia, thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng III (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ)

- Phối hợp chỉ đạo tại các huyện: Mường La, Mai Sơn, Thành Phố Sơn La.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

2.2.3. Đồng chí Phạm Quang Phương, Phó giám đốc Sở.

- Phụ trách trực tiếp lĩnh vực: Thanh tra Sở; Bảo trợ xã hội và Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Chương trình giảm nghèo; Nghị quyết 30a/NQ-CP; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Chế độ bảo hiểm y tế cho tất cả các nhóm đối tượng thuộc ngành quản lý; giúp đồng chí Giám đốc chỉ đạo một số nội dung công tác Kế hoạch – Tài chính.

- Quản lý các Phòng: Thanh tra Sở; Phòng Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em

- Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở đối với: Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Điều trị nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh.

- Tham gia, thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp chỉ đạo tại các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 1,179
  • Tất cả: 438,796
Đăng nhập
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tòa nhà 6T1, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.269    Fax: 02123.855.569
Email: sldtbxh@sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang