Đường dây nóng: 0918194866
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1322/SLĐTBXH-KHTC 30/11/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017
Chi tiết
321/KH-SLĐTBXH 27/10/2017 Kế hoạch giúp đỡ xã Mường Chùm, huyện Mường La giai đoạn (2018 2020)
Chi tiết
Số 469/BC-SLĐTBXH 20/11/2017 Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế
Chi tiết
09/QĐ-LĐTBXH 17/01/2017 Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành của Sở Lao động-TBXH Sơn La
Chi tiết
2971/QĐ-UBND 14/12/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Chi tiết
124/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết về chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
Chi tiết
1333/QĐ-UBND 23/5/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
2452/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Chi tiết
23/2017/TT-BLĐTBXH 15/8/2017 TT Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Chi tiết
26/2017/QĐ-UBND 16/8/2017 QĐ v/v ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sợ La
Chi tiết
2004/QĐ-UBND 21/7/2017 QĐ ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thông tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020
Chi tiết
592/SLĐTBXH-VP 29/5/2017 V/v đề nghị cung cấp tin bài trên trang thông tin điện tử của Sở
Chi tiết
01/HD 28/4/2017 Hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề
Chi tiết
179/BC-LĐTBXH 19/5/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra học sinh tại xã Pi Tong huyện Mường La
Chi tiết
396/SLĐTBXH-NCC 20/4/2017 V/v tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Chi tiết
27/CV-SBA 25/2/2015 Mẫu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2015 với Ban TĐKT tỉnh Sơn La
Chi tiết
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link