Đường dây nóng: 0918194866
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
168/SLĐTBXH-VP 05/02/2018 V/v hướng dẫn đăng ký danh hiệu, hình thức thi đua, khen thưởng năm 2018
Chi tiết
36/KH-SLĐTBXH 06/02/2018 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
Chi tiết
31/KH-SLĐTBXH 06/02/2018 Công tác quản lý nhà nước về bồi thường trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018
Chi tiết
25/KH-SLĐTBXH 29/01/2018 Kê hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Chi tiết
28/KH-SLĐTBXH 29/01/2018 Kế hoạch công tác giám định tư pháp 2018
Chi tiết
26/KH-SLĐTBXH 29/01/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, chuẩn bị tiếp cận pháp luật, ây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
Chi tiết
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm
Chi tiết
29/2017-TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức chương trình đào tạo
Chi tiết
43/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Chi tiết
28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết
40/SLĐTBXH-DN 11/01/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết
21/QĐ-SLĐTBXH 22/01/2018 Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân
Chi tiết
20/KH-SLĐTBXH 22/01/2018 Kế hoạch rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -TBXH trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Chi tiết
23/BC-SLĐTBXH 22/01/2018 BC kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017
Chi tiết
109/SLĐTBXH-TTr 23/01/2018 Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bane QPPL năm 2018
Chi tiết
06/KH-SLĐTBXH 24/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Chi tiết
22/QĐ-SLĐTBXH 22/01/2018 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Lao động-TBXH tỉnh Sơn La
Chi tiết
13/KH-SLĐTBXH 16/01/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018
Chi tiết
09/KH-SLĐTBXH 15/01/2018 KH phát động phong trào thi đua CCHC năm 2018
Chi tiết
08/KH-SLĐTBXH 15/01/2017 KH triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Chi tiết
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link