Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
141/BC-SLĐTBXH 15/05/2018 Báo cáo nhu cầu nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động -TNXH
Chi tiết
59/KH-SLĐTBXH 25/5/2018 KH triển khai thực hiện KH số 92-KH/TU ngày 08/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh Uỷ triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban bí thư TW về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội - xã hội
Chi tiết
470/SLĐTBXH-VP 24/4/2018 Công văn số 470/SLĐTBXH-VP V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động Thươn
Chi tiết
468/SLĐTBXH-VP 24/4/2018 Công văn số 468/SLĐTBXH-VP V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động Thươn
Chi tiết
469/SLĐTBXH-VP 24/4/2018 Công văn số 469/SLĐTBXH-VP V/v đăng tải hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chi tiết
39/KH-SLĐTBXH 20/02/2018 KH thực hiện NQ số18 -NQ/TW;, NQ số 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 BCH TW ..
Chi tiết
01/HD-SLĐTBXH 28/4/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị Quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
133/2016/NQ-UBND 22/3/2016 Nghị Quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Chi tiết
285/SLĐTBXH-VP 28/03/2018 V/v hướng dẫn xét tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La
Chi tiết
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
Chi tiết
161/2017/NĐ-CP 29/12/2017 Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
Chi tiết
44/KH-SLĐTBXH 19/3/2018 KH thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018
Chi tiết
261/SLĐTBXH-TTr 12/3/2018 Mẫu phiếu tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động
Chi tiết
36/QĐ-SLĐTBXH 16/3/2018 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Anh Tuấn trú tại bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ
Chi tiết
01/HĐBT 05/3/2018 Công văn vận động quỹ BTTE năm 2018
Chi tiết
02/CV-BCH 08/02/2018 Mẫu biểu kèm theo Công văn số 02/CV-BCH
Chi tiết
168/SLĐTBXH-VP 05/02/2018 V/v hướng dẫn đăng ký danh hiệu, hình thức thi đua, khen thưởng năm 2018
Chi tiết
36/KH-SLĐTBXH 06/02/2018 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
Chi tiết
31/KH-SLĐTBXH 06/02/2018 Công tác quản lý nhà nước về bồi thường trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018
Chi tiết
25/KH-SLĐTBXH 29/01/2018 Kê hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
Chi tiết
xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link
Soi Keo Bong Da, W88