Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567
xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link

Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Cập nhật: 07:47:51 29 / 03 / 2018
Lượt xem: 318
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây đảng, từng bước nâng cao vai trò chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội diễn ra chiều ngày 23/01.

Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016


Năm 2016 công tác xây dựng Đảng được Sở Lao động thương binh và Xã hội Sơn La  quan tâm thực hiện. Trong năm đã có 14 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 155 đảng viên; công tác cán bộ được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và tự kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc được thực hiện nghiêm túc. Hội nghị cũng đã chỉ ra các mặt còn hạn chế cần khắc phục như: Tính tiên phong, gương mẫu của một số ít đảng viên nhất là đối với người đứng đầu chưa cao, chưa tích cực trong công tác; một số nhiệm vụ của ngành triển khai còn chậm; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số đảng viên chưa cao, chưa tích cực tham mưu, đề xuất trong sinh hoạt đảng cũng như trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đưa ra yêu cầu các đảng viên trong toàn đảng bộ cần tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu sắc các Nghị quyết của  Đảng các cấp; cải tiến nội dung sinh hoạt đảng, phát huy tốt nội dung phê và tự phê bình để duy trì đoàn kết trong nội bộ đảng; tăng cường phối hợp với nơi cư trú để nắm bắt tình hình và quản lý đảng viên một cách toàn diện, đồng thời thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm để kịp thời uốn nắn, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2016.


 
                                  

Tác giả: Dương Quân

Soi Keo Bong Da, W88