Đường dây nóng: 0918194866
Tin Nổi Bật

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (10:40:31 25 / 04 / 2017)
Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây đảng, từng bước nâng cao vai trò chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Sở Lao động thương binh và Xã hội diễn ra chiều ngày 23/01.
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link