Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
Lãnh đạo Sở
1 Lê Viết Trực Giám đốc 02123.852.279 Truclv.sldtbxh@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Mạnh Du Phó giám đốc Sở 02123.859.422 dunm.sldtbxh@sonla.gov.vn
3 Trần Văn Ngọc Phó giám đốc Sở 02123.789.995 ngoctv.sldtbxh@sonla.gov.vn
4 Phạm Quang Vinh Phó giám đốc Sở 02123.852065 vinhpq.sldtbxh@sonla.gov.vn
Văn phòng
5 Dương Xuân Hương Chánh Văn phòng 02123.853.638 huongdx.sldtbxh@sonla.gov.vn
7 Hoàng Thị Phương Hồng Phó chánh Văn phòng 02123.750.627 honghtp.sldtbxh@sonla.gov.vn
8 Điêu Chính Đạo Chuyên viên 02123.652.269 đaodc.sldtbxh@sonla.gov.vn
9 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên 02123.750807 ngocntb.sldtbxh@onla.gov.vn
10 Đỗ Duy Khoa Chuyên viên 02123.857717 khoadd.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Lao động-Việc Lam
11 Nguyễn Thị Hằng Trưởng phòng 02123.857.471 hangnt.sldtbxh@sonla.gov.vn
12 Trương Duy Phước Cán sự 02123.754.173 phuoctd.sldtbxh@sonla.gov.vn
13 Lê Thị Phương Thúy Cán sự 02123.857.471 thuyltp.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Bảo trợ xã hội
14 Bùi Kim Sơn Trưởng phòng 02123.856.302 sonbk.sldtbxh@sonla.gov.vn
15 Lò Mai Lâm Phó trưởng phòng 02123.856.302 lamlm.sldtbxh@sonla.gov.vn
16 Mai Ngọc Quý Viên chức 02123.856.302 quymn.sldtbxh@sonla.gov.vn
17 Nguyễn Thị Thương Thảo Chuyên viên 02123.856.302 thaontt.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
19 Phạm Quang Phương Trưởng phòng 02123.755.626 phuongpq.sldtbxh@sonla.gov.vn
21 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kế toán viên 02123.753.405 nguyetntm.sldtbxh@sonla.gov.vn
22 Đinh Văn Xứng Chuyên viên 02123.857.006 xungdv.sldtbxh@sonla.gov.vn
24 Nguyễn Thị Diệu Linh Chuyên viên 02123.857.006 linhntd.sldtbxh@sonla.gov.vn
35 Phạm Thị Vân Anh Chuyên viên 02123.854.954 anhptv.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Người có công
23 Khổng Thị Phương Nga Chuyên viên 02123.753.405 ngaktp.sldtbxh@sonla.gov.vn
25 Lưu Hồ Loan Trưởng phòng 02123.855.076 loanlh.sldtbxh@sonla.gov.vn
26 Hoàng Thị Thanh Phó trưởng phòng 02123.855.076 thanhht.sldtbxh@sonla.gov.vn
Thanh tra
29 Vũ Quang Khải Phó chánh Thanh tra 02123.857.005 khaivq.sldtbxh@sonla.gov.vn
30 Nguyễn Thị Phương Lan Phó chánh Thanh tra 02123.857.005 lanntp.sldtbxh@sonla.gov.vn
31 Trần Nam Trung Chuyên viên 02123.857.005 trungtn.sldtbxh@sonla.gov.vn
32 Lê Thị Hương Thảo Thanh tra viên 02123.857.005 thaolth.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Dạy nghề
33 Phạm Hồng Hải Chuyên viên chính 0913314054 haipl.sldtbxh@sonla.gov.vn
34 Đỗ Thị Hồng Hạnh Phó trưởng phòng 02123.854.954 hanhdth.sldtbxh@sonla.gov.vn
Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em
36 Trần Xuân Hội Trưởng phòng 02123..856.941 hoitx.sldtbxh@sonla.gov.vn
37 Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên 02123..856.941 hoant.sldtbxh@sonla.gov.vn
38 Phan Thị Thu Hà Viên chức 02123..856.941 haptt.sldtbxh@sonla.gov.vn
xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link
Soi Keo Bong Da, W88